7 Haziran 2023

Kasaba Ekonomi Dergisi

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Kasaba Ekonomi Dergisi

TUTSO 5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİNE KATILDI

Haberler  »  TUTSO 5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİNE KATILDI

TUTSO 5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİNE KATILDI

Kalkınma Bakanlığı’nın
organizasyonunda 30 Ekim-1 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenen 5. İzmir İktisat
Kongresine Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın
ve Başkan Yardımcısı Metin Eğerci katıldı.

Ana teması “Küresel Yeniden
Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi” olarak belirlenen  kongrede, küresel ekonomik gelişmeler ışığında
Türkiye ekonomisi, yüksek ve istikrarlı büyüme, finans, sanayileşme,
girişimcilik, Ar-Ge ve yenilik, nitelikli insan kaynağı, bölgesel gelişme,
rekabetçi ve yaşanabilir kentler, kapsayıcı kalkınma politikaları, işgücü
piyasası ve istihdam, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme, tarım ve gıda,
hizmetler sektörü, kamu ekonomisi, kamu yönetimi reformları, bilişim
politikaları, uluslararası rekabet gücü, uluslararası ticaret ve benzeri konu
başlıkları kapsamında ülkemizin önümüzdeki dönem politikalarına ışık tutacak
tartışmaların yapılması amaçlanmıştır..

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve
Sayın Başbakanımız olmak üzere kongreye yurt içi ve yurt dışından geniş bir katılımla
gerçekleştirilmiştir.

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, 5. İzmir İktisat Kongresi’nin ülkemiz için
büyük fırsat olduğunu belirtti. Bu kongrenin önemli bir amacı, Cumhuriyet’in
100. yıldönümü olacak 2023 yılına Türkiye’yi hazırlamak; 2023 vizyonu ve
hedeflerine nasıl ulaşılacağını, ekonomik büyüklüğüyle ilk 10 ekonomiye nasıl
gireceğini küresel bir zeminde tartışmak olmuştur. 

Gönderi Yazarı