SANAYİ AMAÇLI KUYULARA SAYAÇ TAKILMASI

SANAYİ AMAÇLI KUYULARA SAYAÇ TAKILMASI

01.03.2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6427 no’lu

yasanın 2. maddesi a bendine göre ”Sanayi amaçlı kullanılan kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemi, bir yıl içinde belge sahibince kurulur. Süresi içerisinde ölçüm sistemini kurmayanların belgeleri iptal edilerek, kuyuları kapatılır ve kapatma masrafları sahibinden alınır” denilmektedir.

Söz konusu yasanın içeriğiyle ilgili Odamız tarafından 02.12.2013 Pazartesi günü saat: 15.00-17.00’de bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Konu   : SANAYİ AMAÇLI KUYULARA SAYAÇ TAKILMASI

Sunum  : Ertan Kazanasmaz-DSİ 2. Bölge Müdürlüğü

Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Şube Müdürlüğü

Tarih    : 02.12.2013 Pazartesi

Saat     : 15.00-17.00

Yer       : TUTSO Konferans Salonu

Gönderi Yazarı

Haberler