9 Haziran 2023

Kasaba Ekonomi Dergisi

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Kasaba Ekonomi Dergisi

SANAYİCİLER İÇİN SÜRE DARALIYOR

SANAYİCİLER İÇİN SÜRE DARALIYOR

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Sanayi Amaçlı Kuyulara Sayaç  Takılması hakkında TUTSO Meclis Toplantı Salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

01.03.2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6427 no’lu yasanın 2. maddesi a bendine göre yapılması gerekenlerin anlatıldığı toplantıya sanayi amaçlı yer altı suyu kullanan firmalar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, “Yeryüzünde susuz bir hayat düşünmek mümkün değildir. Eski çağlardan günümüze kadar medeniyetin beşiği olarak adlandırılan bölgeler her zaman su havzalarının yakınında kurulmuş, medeniyetler suyun hayat verdiği topraklarda yeşermiştir. Suyun en önemli yaşam kaynağı olduğunu gerçeği tarihten günümüze hiçbir zaman değişmemiştir. Dünya nüfusunun giderek artığı günümüzde suyun önemi daha da çok artmaktadır. Bu nedenle mevcut su rezervlerinin en iyi şekilde kullanılması hepimiz için çok önemlidir. Bu nedenle kontrolsüz kullanım sonucu rezervi her geçen gün düşen yer altı suyu kullanımını kontrol altına alma zorunluluğu gereklidir. Yeraltı suyu kullanımının kontrol altına alınması ve israfın önlenmesi için çıkan yasa kapsamında bir takım zorunluluklar getirilmiştir. Yasanın içeriğinde ‘Sanayi amaçlı kullanılan kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemi, bir yıl içerisinde belge sahibince kurulur. Süresi içerisinde ölçüm sistemini kurmayanların belgeleri iptal edilerek, kuyuları kapatılır  ve kapatma masrafları sahibinden alınır’ denilmesine rağmen DSİ Bölge Müdürlüğüne yapılan başvuruların yetersizliği nedeniyle sanayicimizi konuyla ilgili bilgilendirme amaçlı bu toplantıyı düzenlemiş bulunuyoruz. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünden gelen yetkili arkadaşlara huzurlarınızda teşekkür ederim” dedi.

Toplantının diğer bölümünde DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Şube Müdürü Ömer Çağıran ile Jeoloji Mühendisi Ertan Kazanasmaz, katılımcılara bir sunum yaparak yapılması gerekenler ve yasağının içeriğiyle ilgili bilgi verdi. Katılımcıların sorularını cevaplandıran DSİ yetkililerinin ardından toplantı son buldu.

Gönderi Yazarı