8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. 

Atatürk, kadınlarımızın medenî, siyasal ve sosyal haklarına kavuşması gerektiğine inanıyordu. Türk kadınının bu durumunu Atatürk’ün şu sözü en güzel şekilde ifade eder: “… Dünyada hiçbir milletin kadını, ben, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu Kadını kadar gayret gösterdim diyemez”. 

Türk kadını, 1934’te yapılan anayasa değişikliği ile Avrupa ülkelerinin birçoğundan önce, milletvekili seçme ve seçilme hakkını kazanmıştır. 

Kadınların modern hayattaki konumları toplumların modernleşme ve sanayileşme tecrübeleriyle yakından ilişkilidir. Bir ülkenin gelişmişlik göstergelerinden biri de kadınların iş hayatındaki oranıdır. 

Ülkemizin gelişmesindeki en önemli role sahip olan bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyoruz.

                                                                  S a y g ı l a r ı m ı z l a

Yavuz SEMİZLER                                                                                                                     Faruk AYDIN

   Meclis Başkanı                                                                                                           Yönetim Kurulu Başkanı

Gönderi Yazarı

Haberler