ODA AİDAT BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

ODA AİDAT BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

ODA AİDAT BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Sayın Üyemiz;

Üye aidat borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin, 6552 sayılı Kanun ile 5174 sayılı TOBB Kanununa eklenen Geçici 18.Maddesiyle yürürlüğe girmiştir.

İlgili kanun maddesi, kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 11 Eylül 2014 tarihinden önce Odamıza ödememiş aidat borçları bulunan üyelerimizi kapsamaktadır.

Aidat borçlarına ilişkin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre hesaplanmış gecikme zamları silinerek, bunun yerine 11 Eylül 2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak yeni gecikme zammı tutarları esas alınacaktır.

Aidat ana para ile yeniden hesaplanan gecikme zammı tutarları toplamından oluşacak olan yeni aidat borcunun ödemesi; birinci taksiti 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmek şartı ile 3’er aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte olacaktır.

Ödenmesi gereken toplam tutarın tamamının 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenecek olması halinde toplam tutara % 10 oranında indirim uygulanacaktır.

Taksitlerden herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde, uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar ana para borcundan düşülecek ve kalan borç için 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı işletilmeye devam edilecektir.

İlgili kanun maddesinden yararlanabilmesi için 01 Aralık 2014 tarihine kadar Odamıza müracat etmeniz gerekmektedir.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçlu firmalarımızın belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilemeyecektir.

İşi bırakma veya resen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Odamız kayıtları devam eden üyelerimizin vergi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu uygulama hükümleri uygulanacak olup vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş olan aidat borçlarının ise tahsilinden vazgeçilecektir.

Gönderi Yazarı

Haberler