25 Eylül 2022

Kasaba Ekonomi Dergisi

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Kasaba Ekonomi Dergisi

KENDİ İŞİNİN PATRONU OLMAK İSTEYENLERE!

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB işbirliği ile 13.sü gerçekleştirilecek olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi başvuruları başlamıştır.

Turgutlu genelinde girişimciliği teşvik etmeyi, iş planı ve kavramı hakkında Turgutlu halkını bilgilendirmeyi amaçlayan eğitim programı kapsamında girişimci adaylarına 70 saat süreyle; Girişimcilik, İş Planı Hazırlama, Pazarlama Planı Hazırlama ve İş Kurma ve Yönetme başlığı altında eğitimler verilecektir.

Eğitimini başarıyla tamamlayan ve KOSGEB girişimcilik belgesi alan kursiyerlere,

Yeni Girişimci Desteği kapsamında verilen destekler aşağıda yer almaktadır;

A) İşletme Kuruluş Desteği

Geri ödemesiz olan bu desteğin üst limiti;

 İşletme kuruluş giderleri (sicil kaydı, oda kaydı, kuruluşa ilişkin noter masrafları, zorunlu izin ve ruhsat giderleri) için 3.000 TL, 

B) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 12 ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 15.000 TL’ dir.

C) İşletme Giderleri Desteği

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak verilen desteğin üst limiti her ay için 1.000 TL olmak üzere toplam 12.000 TL’ dir.

Aşağıda belirtilenler işletme gideri olarak sayılır:

Personel net ücretleri (asgari geçim indirimi net ücrete dahil edilmez), 

İşyeri kirası (stopaj ve ortak giderler hariç),Elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde ürün/hizmet üretim amaçlı kullanılan makinelere ait yakıt giderleri.

D) Sabit Yatırım Desteği

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için banka teminat mektubu karşılığı geri ödemeli olarak verilen bu desteğin üst limiti 70.000 TL’ dir

 02-12 Mart 2015 tarihlerinde yapılacak olan  eğitimlere katılmak isteyen girişimci adayları aşağıda yer alan başvuru formlarını doldurarak, 24 Şubat 2015 tarihine kadar  Odamız KOSGEB Temsilciliğine teslim etmeleri gerekmektedir.