ODAMIZDA İŞLETME KÖRLÜĞÜNE ÇÖZÜM EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ

ODAMIZDA İŞLETME KÖRLÜĞÜNE ÇÖZÜM EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ

26.02.2016 –  Odamızın organize ettiği “Riskleri ve Fırsatlarıyla 2016, Yeni Dönem Hastalığı İşletme Körlüğü ’ne Çözüm” eğitimi gerçekleşti.

Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Bernur Açıkgöz’un sunumuyla gerçekleştirilen eğitime işletme sahipleri ve çalışanları katıldı.

Eğitimin ilk bölümünde 2016 yılını global bazda değerlendiren Açıkgöz; makro ölçekte yaşanan gelişmelerin ülkemize etkileri üzerinde yaşanabilecek varsayımları anlattı. 2016 yılının riskleri ve fırsatları üzerinden bilgiler vererek eğitimin ilk bölümünü tamamladı.

Eğitimin diğer bölümünde ise  Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Bernur Açıkgöz, bir işletmede çalışan yöneticilerin ve çalışanların, sürekli aynı işleri yapmalarından ya da sistemi uygularken düşülen hataları ve aksaklıkları görememelerinden dolayı sorunların oluştuğunu, bunun da işletme körlüğü olarak adlandırıldığını söyledi.

 Açıkgöz,  şu bilgileri verdi: “Yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet, sistem veya programları geliştirmek ve bunları etkin hale sokmak için yürütülen tüm süreçleri kapsayan yenilikçilik (inovasyon), girişimciliğin ve işteki başarının temel bir unsurudur. Yenilikçilik aynı zamanda ekonomik büyümenin ve sürdürülebilir kalkınmanın da kilit noktasını oluşturmaktadır. Bir çalışan işini hep aynı şekilde yapar, kendisini geliştiremez ve dar bir bakış açısına sahip olursa iş körlüğü o çalışanda başlamış demektir. İş körlüğü yaşayan çalışanlar genellikle sabit fikirli olur ve genellikle şikayet ederler.İşletme içerisinde sürekli şikayet edilmesi, diğer çalışanların motivasyonlarını düşürür ve zamanla performans kaybı yaşanır” dedi.

 Yöneticilerin dönemsel olarak işletmeyi ve çalışanları analiz etmeleri gerektiği görüşünü savunan Açıkgöz, “En iyi analiz yöntemlerinden biri SWOT analizidir. SWOT analizi sonrası çıkan sonuçlar titizlikle değerlendirilmelidir.” diye konuştu.

Gönderi Yazarı

Haberler