TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Haberler  »  TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Kırsal Kalkınma Destekleri
Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 21.10.2016
tarih ve 29864 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yatırım
destekleriyle ilgili odamızda bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Toplantı Tarihi : 10.10.2016
Perşembe

Saat: 14.00

Sunum: Halil Karadeniz – Şube Müdürü

Yer: Turgutlu Ticaret ve Sanayi
Odası Konferans Salonu

Desteğe Son Başvuru Tarihi; 04.12.2016

Başvuru Yeri www.tarim.gov.tr (KKYDP Online Başvuru) https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx

Kimler Başvurabilir; Gerçek, tüzel kişiler ve Tarımsal amaçlı
kooperatifler, üretici birlikleri ile bunların üst birlikleri, %50 Hibe Verilecek Yatırım Konuları:

Yaş meyve sebze tasnif, paketleme
ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve
depolanması,

Bitkisel ürün işlenmesi,
paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan tohum işleme, paketleme ve
depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar
için 1.500.000 Türk Lirası,

Hayvansal ürünlerin işlenmesi,
paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi, 2.000.000
Türk Lirası,

Soğuk hava deposu, 1.500.000 Türk
Lirası,

Çelik silo, 1.500.000 Türk
Lirası,

Hayvansal ve bitkisel orjinli
gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, 2.000.000 Türk Lirası,

Yenilenebilir enerji kullanan
yeni sera, 2.000.000 Türk Lirası,

Kırsal ekonomik alt yapı yatırım
konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı
sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, en az 30.000TL, en fazla
500.000TL

Gönderi Yazarı

Haberler