7 Haziran 2023

Kasaba Ekonomi Dergisi

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Kasaba Ekonomi Dergisi

ODAMIZ YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA GÜNDEM TURGUTLU OSB OLDU

14.11.2016 –  Odamızın 14 Kasım tarihli Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 

   Toplantı gündem maddelerinden birisi olan Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda OSB Müteşebbis Heyeti Başkan Yardımcısı Faruk Aydın, Yönetim Kurulu üyelerine bilgi verdi.

Aydın; “Türkiye Ticaret ve Sanayi Şuralarının dokuzuncusu olan ve Başbakan Sn. Binali Yıldırım başkanlığında Ankara’da gerçekleştirilen Şurada, Turgutlu’ nun önemli 5 sorunundan 1 i olan OSB de Orta Ölçekli Sanayi yapılanması konusunu Bakanlık nezdinde gündeme getirdik ve İlçemize hizmet edecek 5 önemli sorunun, çözüm önerileriyle birlikte Ticaret ve Sanayi Şurası kitabına girmesini sağladık.” dedi.

Ticaret ve Sanayi Şurası Kitabında yayınlanan İlçemizin 5 önemli sorunu ve çözüm önerileri aşağıdaki gibidir. 

1. Enerji Yatırımları

Sorun: İlçemizde çok sık yaşanan elektrik kesintileri reel sektörü zor durumda bırakmaktadır. Sanayicilerimiz makine arızaları yaşamakta, işlerini yetiştirememekte, müşteri ve zaman kaybetmektedirler. İlçemiz elektrik altyapısına çok acele yatırım yapılması ve sorunların ivedilikle çözülmesi elzemdir.

Çözüm Önerileri: Turgutlu da yaşanan hızlı nüfus artışı ve sanayileşme karşısında, elektrik altyapısı yatırımları hızlandırılmalı, yatırım miktarları arttırılmalıdır. Turgutlu’ yu besleyen fiderler ve trafo merkezleri ivedilikle yenilenmelidir. 

Sanayicimizin makine ekipmanına zarar veren gerilim dalgalanmaları giderilmelidir. 1990 yılından kalma 15,8 kv şehir şebekesinin yerine 34,5 kv lık sistem kurulmalıdır. Bölgemizdeki dağıtım şirketi Gediz A.Ş. tarafından Scada projesi olarak adlandırılan altyapı yatırımı 2016 sonuna yetiştirilmelidir. Sanayicilerimize enerji verimliliği ve enerji altyapılarının iyileştirilmesi için eğitimler verilmeli ve bunların yatırıma dönmesi için hibe ve teşvikler verilmelidir.

Sorumlu Kurum: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

İlgili Kurum: Kalkınma Bakanlığı

2. TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu Kurulması

Sorun: TUİK istatistiklerine göre nüfusu 155 bini geçen Turgutlu da, Trafik Şube Müdürlüğü kayıtlarına göre 56.000 motorlu taşıt bulunmaktadır. Buna rağmen Turgutlu da TÜVTÜRK araç muayene istasyonu bulunmadığı için vatandaşlarımız araç muayenelerinde çevre ilçelere giderek zaman ve para kaybetmektedirler.

Çözüm Önerileri: Turgutlu’daki vatandaşlarımızın zaman kaybetmeden muayene işlemlerini bitirmeleri için TÜVTÜRK araç muayene istasyonunun biran önce kurulması ve faaliyetlerine başlaması gerekmektedir. Konuyla ilgili yatırımın yapılacağı alan S.S. Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından ücretsiz olarak yatırımcıya tahsis edilecektir. TÜVTÜRK ün gezici istasyon ve çevre ilçelere yönlendirme politikası son derece isabetsiz ve yetersizdir. Araç muayene istasyonun Turgutlu da mümkün olan en kısa süre içerisinde faaliyete başlaması başta nakliye ve taşımacılık sektörü olmak üzere tüm vatandaşlarımız için büyük önem arz etmektedir.

Sorumlu Kurum: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

İlgili Kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3. Ahmetli Tarımsal OSB Kurulması

Sorun: Ahmetli ilçemiz,  çok verimli topraklar üzerinde kurulu olan önemli bir tarım havzasıdır, bu havzada yetişen tarımsal ürünlerimizin birçoğu yüksek katma değere sahiptir. Ahmetli de verimli topraklarımıza hizmet edecek bir tarımsal OSB olmaması tarımsal ürün potansiyelimizi israf etmektedir.

Çözüm Önerileri: Tarımsal girdilerimizin sınai ürün olarak katma değeri yüksek ürünler olarak piyasaya arzını sağlayacak tarımın önemli bir bölgesi olan Gediz havzasında mutlaka tarımsal organize sanayi bölgesi kurulması gerekmektedir. Özellikle stratejik konumu gelişime açık yapısı ile Ahmetli ilçemiz tarımsal organize sanayi bölgesi kurulması için çok iyi bir yerleşim yeridir. Ahmetli de kurulacak altyapısı güçlü bir OSB verimli toprakları ve ürün çeşitliliği ile Dünya da örnek gösterilecek ve yüksek katma değer üretecek ender OSB ler arasına girecektir.

Sorumlu Kurum: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İlgili Kurum: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)

4. Makine Sanayi için Orta Ölçekli Sanayi Sitesi İnşa Etmek

Sorun: Turgutlu da sürekli gelişen makine sektörünün fiziksel olarak kümelenmesi ve orta ölçekli üretim alanı ihtiyaçlarının giderilmesi için Turgutlu OSB içerisinde 1000 metrekarelik kapalı alan imalathaneler bulunmamaktadır. 

Çözüm Önerileri: Turgutlu K.S.S de 917 firma bulunmaktadır. Bu firmalardan 270 m2 ve 360 m2 alana sahip firmalarımızın(52 Adet) 750, 1000 ve 2000 m2 lik alan ihtiyaçları olduğu bilinmektedir. Bu ihtiyaç küçük sanayi sitesi içerisinde mevcut şartlarda çözümlenemeyecek bir sorundur. Bu sorunun çözülmemesi halinde küçük-orta ölçekli firmaların Turgutlu da büyüme olanağı bulunmamaktadır. Bu işletmelerimiz için Turgutlu OSB içerisinde yapılacak yeni tahsislerle ilk etapta 1000 er m2 lik 40 adet kapalı imalathaneler inşa edilmelidir. Yapılacak imalathanelerde verilecek teşviklerle sanayici desteklenmelidir. 

Sorumlu Kurum: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

İlgili Kurum: TOKİ

5. Gediz Ovası Kapalı Sistem Sulama Sisteminin Kurulması

Sorun: Gediz Ovasında tarımsal sulama açık kanal ve kanalet sistemi ile yapılmaktadır. Mevcut tesisler ekonomik ömrünü tamamlamak üzere olup damlama sulama başta olmak üzere çağdaş tarımsal üretimin ihtiyaçlarına cevap verememektedir.

Çözüm Önerileri: Kapalı sistem sulamaya geçiş için proje yapılmalı ve ivedilikle uygulanmaya geçilmelidir. Proje hazırlandığı takdirde devlet yatırımı veya yap-işlet-devret modeli ile yatırımın gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu sayede;

1- Sulanabilen alan genişleyecektir.

2- Su ve enerji tasarrufu sağlanacaktır.

3- Kaliteli su temin edilecektir.

4- Yer altı suları korunacaktır.

5- 12 ay 24 saat sulama imkanı doğacaktır.

6- Açık kanallarda yaşanan muhtemel kaza ve ölümler önlenecektir.

Sorumlu Kurum: Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İlgili Kurum: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

TOBB Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurasının ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum.

Gönderi Yazarı