ZORUNLU MESLEKİ YETERLİLİK BELGE EĞİTİMLERİ BAŞLADI

ZORUNLU MESLEKİ YETERLİLİK BELGE EĞİTİMLERİ BAŞLADI

ZORUNLU MESLEKİ YETERLİLİK BELGE EĞİTİMLERİ BAŞLADI

         23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 24’ üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ na Ek 3’ üncü madde, 74’ üncü maddesi ile de 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanuna eklenen Ek 1’ inci madde hakkında açıklamalarda bulunduktan sonra, ilgili kanun ve tebliğler doğrultusunda 25.05.2016 tarihinden itibaren mesleki yeterliliği tanımlanmış 40 meslek ve 24 Mart 2016 tarihinde yayınlanan ikinci tebliğ ile de asansör, metal ve makine sektörlerini kapsayan 8 meslek için mesleki yeterlilik belgesi ibraz etme, aksi takdirde işveren ve çalışan için çeşitli ve yüksek meblağlarda para cezalarının uygulanacağı bilinmektedir. 

         Bu kapsamda ustalarımızın ve işverenlerimizin cezai yaptırımlarla karşılaşmaması için çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu çalışmalardan ilki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İŞKUR ve Milli Eğitim’ in ortak protokolü kapsamında Turgutlu Mesleki Eğitim Merkez Müdürlüğü’ nde başlamıştır.

İlçemizde ilk eğitim Ahşap Kalıpçılığı alanında yapılmaktadır. Turgutlu Mesleki Eğitim Merkez Müdürlüğü’ nde başlayan eğitim esnasında Turgutlu İŞKUR Müdürü Serkan Özmen ve Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Nevzat Avcı 22 ahşap kalıpçı ustasına, Mesleki Yeterlilik Belgesi önemi ve süreçleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

    İş kazalarının önlenmesi ve özellikle tehlikeli mesleklerde çalışanlarının niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla sunulan Mesleki yeterlilik belge sürecinde eğitimlerini tamamlayan ustalarımız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştiraki olan MEYBEM A.Ş.’ nin düzenleyeceği teorik ve pratik sınavlar sonucunda belgelerini alacaklardır. 

    2017 yılının başından itibaren kanun kapsamında tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik belgesi bulunmayan ustalarımızın ağır cezalarla karşılaşmaması için, Turgutlu İŞKUR Müdürlüğü ile Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odamızla iletişime geçmeleri önemle duyurulur.

Konuyla ilgili başvuru evrakları aşağıda bulunmaktadır.

ZORUNLU MESLEKİ YETERLİLİK BELGE EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Gönderi Yazarı

Haberler