MCBÜ-AKÜM BAŞLANGIÇ VE MUTABAKAT TOPLANTISI YAPILDI

MCBÜ-AKÜM BAŞLANGIÇ VE MUTABAKAT TOPLANTISI YAPILDI

27.09.2017 – Zafer Kalkınma Ajansı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan “Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araştırma ve Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi (MCBÜ-AKÜM)” başlangıç ve mutabakat toplantısı MCBÜ Rektörlüğü Senato Salonu’nda yapıldı.

Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın’ın da katıldığı toplantıya Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yusuf Balcı, MCBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Mıynat, Manisa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, Manisa Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ali Çipiloğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Doç. Dr. Erbil Kalmış, ticaret ve sanayi odalarının yönetim kurulu başkanları, genel sekreterleri ve firma temsilcileri yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, “Manisa Teknokentin 2017 Mart ayında çalışmaya başlamasının üzerinden 6 aylık gibi kısa bir süre geçmesine rağmen zamanı etkin ve verimli kullanarak şu an itibariyle başladığı zamana oranla önemli mesafe kat ettiğini ifade ederek, “Şu an sistemimizde 65 firmamız var, bu firmalarımızdan 56’sı proje yürütüyor. Proje sayımız 156, yürütülen projelerin bütçesi 54 milyonu aşmış durumda ve şu an 197 Ar-Ge personeli çalışmaya başladı, bunlardan daha da sevindirici olanı 15 tanesi bizim öğrencimiz” dedi.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yusuf Balcı, Zafer Kalkınma Ajansının ilimize ve bölgemize katkı sağlayabilmesi noktasında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek başladığı konuşmasında, “Bugün burada toplanmamıza vesile olan Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araştırma-Eğitim Merkezi (MCBÜ-AKÜM) olarak adlandırdığımız projenin bizim için çok büyük önemi var. Söz konusu proje kapsamında Manisa ili başta olmak üzere bölgemizin imalat sanayiindeki rekabet gücünü artırmayı ve sanayide endüstri 4.0 dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, ülkemize Manisa İlimizden bir örnek teşkil etmek istiyoruz” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, “Ben göreve geldiğimde öncelik verdiğim iki konu vardı. Birincisi Üniversite-Sanayi işbirliği, ikincisi de iş hayatının, kurumların ihtiyaç duyduğu vasıflara sahip öğrencileri yetiştirmek. Yani kaliteli ve ihtiyaçlar doğrultusunda bir yükseköğretim. Bu kapsamda üniversite-sanayi işbirliğinin gerçekleşmesinde Teknokentin büyük bir öneme sahip olduğunu gördük. Biz bunu nerede, ne şekilde başaracağız; Teknokent üzerinden başaracağız. Üniversite ile sanayi ve diğer ilgili sektörler Teknokentte bir araya gelecek, paylaşacak, bir sinerji oraya çıkacak ve buradan başta Manisa olmak üzere, bölgemize ve ülkemize gerekli katkıyı sağlamış olacağız. Aynı zamanda intörn (işbaşı) eğitimi başlattık. Fen Bilimlerinin yanında Sosyal Bilimlerde okuyan öğrencilerimiz de okullarının son dönemlerinde bizim anlaşmalı olduğumuz firmalarda çalışma imkanına kavuştu” dedi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, “Amaç harikulade, taraflar harikulade, inanç tam, niyet sağlam. İnancın beslediği, oluşturduğu bu sağlam niyetle, sadece sesler ve sözler buluşmamış. Bir kararlılık,  bir irade ve bir eylem birlikteliği var. İnşallah bu yol başarıya gider.  Allah’ın ismini anarak, haddimizi bilerek başlayalım, sorumluluğumuzun idraki ile başlayalım, gücümüzün farkında olarak başlayalım. Türkiye büyük bir ülke, bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu büyüklüğü nedeniyle de büyük sorumlulukları var. Büyüklüğümüz çerçevesinde büyük hayaller kurarak hayallerimizi hedeflere dönüştürdük. Stratejik hedeflerimiz, stratejik planlarımız var. Bu planların ön gördüğü yol haritalarımız var. Manisa’nın da taşıdığı kıymetler itibariyle çok önemli bir ağırlığı var. Üniversitemiz Manisa’nın çok önemli bir değeri. Rektörümüz Prof. Dr. Kemal Çelebi bu görevi üstün bir gayretle ve layıkıyla yerine getiriyor. Bu projenin Manisa ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere başta Rektörümüz olmak üzere teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Bahattin Akgül tarafından projenin teknik sunumu yapıldı. Akgül, “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yerleşkesinde, Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araştırma ve Eğitim Merkezi (MCBÜ-AKÜM) kurularak üniversite-sanayi işbirliği içerisinde öncelikli Manisa ili olmak üzere TR33 Bölgesi’nin imalat sanayisindeki rekabet gücünün artırılması ve sanayide endüstri 4.0 dönüşümünün hızlandırılması sağlanacak. Projenin toplam maliyeti 6.5 Milyon TL olup Kalkınma Ajansı tarafından fonlanacak. MCBÜ-AKÜM 3 (üç) ana bileşenden oluşacak: 

1) Tasarım, Analiz ve Tarama (TAT) Bileşeni: Bu bileşen kapsamında CBÜ-AKÜM bünyesinde multi-disipliner mühendislik konularında birçok farklı tasarımı, analizi ve simülasyonu yapabilecek yazılım ve donanım altyapısı oluşturulacak. Bununla birlikte bu bileşen kapsamında alınacak optik tarama sistemi sayesinde ihtiyaç duyulan ürünlerin CAD (computer aided design) verisi oluşturulabilecek. Söz konusu bileşen sayesinde rekabetçi bir sanayi için temel faktörlerden biri olan yenilikçi tasarım yeteneği konusunda MCBÜ-AKÜM bünyesinde nitelikli iş gücü oluşturulabilecek, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi için KOBİ’lere tasarım desteği verilebilecek. Tasarım geliştirme çalışmalarına ek olarak bu bileşen kapsamında yeni geliştirilecek veya ülkemizde üretilmeyen katma değeri yüksek ürünlerde birçok farklı analiz, simülasyon ve kıyaslama (benchmark) çalışması yapılabileceği için önemli bir know-how’un oluşturulması hedeflenmekte. Çalışmalar yazılım marifetiyle yürütüleceği için fiziksel prototipleme maliyetleri de minimize edilecek. 

2) Prototipleme ve Sanal Gerçeklik (PSG) Bileşeni: Bu bileşen marifetiyle tasarım süreci tamamlanarak CAD verisi oluşturulan ürünler için prototip oluşturma faaliyetleri bu bileşen sayesinde yapılacak. Bu işlemi yapabilmek için MCBÜ-AKÜM bünyesine üç boyutlu (3D) yazıcı alınacak. Kurulacak merkezin prototip bölümü Bölge sanayisinin faaliyet gösterdiği beyaz eşya, ev aletleri, otomotiv gibi sektörler başta olmak üzere, bütün sektör ve ihtiyaçlara cevap verebilecek yetenekte olacak. Hızlı Prototipleme Laboratuvarı içerisinde sert, kauçuk, şeffaf, renkli vb. basabilen bir makine ile gerçek plastik malzemeden üretim yapabilen ve son kullanım parça olarak kullanılabilecek ürünler üreten bir makine alınacak. Buna ek olarak, fiziksel prototip oluşturma maliyeti yüksek olan ürünler ya da büyük boyutlu üretim hatları için sanal gerçeklik uygulaması kullanılarak daha düşük maliyetle ve daha kısa süre içerisinde bunların demonstrasyonu ve test edilebilmesi sağlanacak. Bunun için de MCBÜ-AKÜM’e bir adet taşınabilir bir etkileşimli sanal gerçeklik sistemi kurulacak. PSG bileşeni kapsamında özel sektöre sunulacak bir hizmet de fuarlara katılım sağlayan firmalara sanal gerçeklik sisteminin kiralanacak olmasıdır. Bu sayede firmalar sınırlı bir fiziki mekânda ürünlerinin birçoğunun ya da fiziksel açıdan büyük ürün/üretim sistemlerinin tanıtımını etkili bir şekilde yapabilecekler. 

3) Akıllı Sanayi Uygulamaları (ASU) Bileşeni: Bu bileşen kapsamında MCBÜ-AKÜM bünyesinde bir adet endüstri 4.0 araştırma, uygulama ve eğitim alanı oluşturulacak. Söz konusu alanda endüstri 4.0 prensiplerine uygun olarak çalışacak bir adet mini akıllı fabrikanın kurulumu gerçekleştirilecek. Bu fabrika sayesinde; araştırmacılar tarafından endüstri 4.0 konseptinin araştırılması, öğrenilmesi ve model geliştirilmesi, endüstri 4.0 uygulamaları konusunda öğrencilerin eğitimi ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, sanayiye endüstri 4.0 uygulamalarının ve bunun somut faydalarının canlı olarak gösterilebilmesi ve Manisa ve Bölge’de endüstri 4.0 konusunda farkındalık oluşturulması ve endüstri 4.0’a geçiş sürecinin hızlandırılması sağlanacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent bünyesinde kurulması planlanan Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde sanayi ve üniversite iş birliğinin artırılması ve nitelikli hale getirilmesi ile ülkemizde pek çok sanayi kuruluşunda yer almayan ekipman ve yazılımların kullanımı sağlanarak hem sanayinin gelişimi hem de üniversite bünyesinde tasarım, üretim planlama gibi mühendislik hizmetlerinin ortak kullanımı sağlanarak Endüstri 4.0 çerçevesinde verilmesi mümkün kılınacak. 

Manisa ve çevresindeki sanayi şirketlerinin büyük çoğunluğunda sanayideki mevcut ve oluşturulacak bilgi ve tecrübe sayısallaştırılamamakta ve dijital ortamda kayıt altına alınamamakta, bilgi paylaşım platformu oluşturulamamakta ve bu nedenle verilerin ürün geliştirme ve kalite artırma amaçlı kullanımı sağlanamamakta. Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araştırma ve Eğitim Merkezi kapsamında bu hizmetlerin hem akademi hem sanayi bakış açısı ortaklığı ile verilmesinin bilim ve sanayi gelişimine büyük oranda katkı sağlayacağı düşünülmekte. Kurulumu planlanan bu merkez ile tamamen yenilikçi bir yapı kurgulanmakta olup sanayi-akademi ortaklığının katkıları ile verilecek eğitimler sayesinde tamamen sürdürülebilir bir yapı oluşturulacak. Proje ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde kurulacak olan Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde hızlı prototipleme, sanal gerçeklik ve akıllı ürün üretimi ile tamamen dijitalleşmeye yönelik yüksek katma değerli ürünlerin üretiminin sağlanması isteği projenin temel gerekçesini oluşturmakta. Böylelikle yenilikçi fikirler, Teknokent bünyesinde bulunacak olan tasarım ve hızlı prototipleme merkezi, kuluçka merkezi ve hızlandırma programlarının katkısı ile yüksek teknolojili ürünlere ve akıllı fabrikalara dönüştürülecek” diye konuştu.

Toplantı Mutabakat Metninin, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’in himayelerinde Rektör Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yusuf Balcı ve Manisa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş tarafından imzalanması ile sona erdi

Gönderi Yazarı

Haberler