1 Haziran 2023

Kasaba Ekonomi Dergisi

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Kasaba Ekonomi Dergisi

MECLİS ÜYELERİMİZE TİCARİ ALACAK SİGORTASI ANLATILDI

29.04.2019 – Nisan ayı Meclis toplantımızda KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası anlatıldı.

Meclis toplantımıza Halkbank Turgutlu şube müdürü Mikdat Işıldak, Ticari Alacak Sigorta Uzmanı Fehmi Gökhan Gürsoy, Halk Sigorta Ege Bölge satış yetkilisi Murat Kanat, Turgutlu Şubesi KOBİ Müşteri Hizmetleri Temsilcileri Kader Kalaçay Reis, Özkan Kanlıoğlu  ve Mehmet Emre Meletli katıldı.

Halk Sigorta Ticari Alacak Sigorta Uzmanı Fehmi Gökhan Gürsoy tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme sunumunda, alacak sigortasının, firmaların yapmış olduğu; herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan bir sigorta ürünü olduğunu belirtildi. 

Gürsoy, ticari alacak sigortasının, peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı altında olmayan satışlar ile yurtiçinde kamu kurumları haricindeki satışlar; açık hesap, mal mukabili ve vesaik mukabili (çek ve senet dahil) satışlar, vadeli faturalı satışlar ve tüzel kişiliklere yapılan satışlarını teminat kapsamına alındığını söyledi. 

Kimlerin bundan faydalanacağı hakkında bilgi veren Gürsoy;  “Yönetmelikteki tanımlamalara göre sistemin başlangıcında bu sigortadan mikro ve küçük işletme sınıfına giren işletmeler yararlanabilecek. Yani Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nın hedef kitlesini, yurt içi yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon lirayı aşmayan KOBİ’ler oluşturuyor. Orta büyüklükteki işletmelerin bu sistemden yararlanabilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, ileriki dönemde bu sınıftaki işletmeler de KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nden yararlanmaya başlayacaktır. Orta büyüklükteki işletmelerin de sisteme girişi ile yıllık net satış hasılatı 125 Milyon TL’ye kadarki KOBİ’ler sisteme girebilecektir” dedi. 

Alacak sigortasının işletmelere sağlayacağı faydalara değinen Ticari Alacak Sigorta Uzmanı Fehmi Gökhan Gürsoy,  “Şirket yönetimi alacak sorunlarını bir kenara bırakarak, asıl faaliyet alanına odaklanır. KOBİ’ler uygun maliyetlerle tahsilat hizmeti alarak, maliyetlerini azaltır. %5 kar marjı ile çalışan bir firmanın 100.000 TL’lik alacağını tahsil edemediğini düşünelim. Bu kaybı telafi edebilmek için 2.000.000 TL’lik yeni bir satış yapması gerekmektedir.  Bu da yeni bir risk anlamına gelmektedir. Sistem ile KOBİ’lerin  hem mevcut riskleri koruma altında olacak hem de yeni satışlarda daha güvenli şekilde hareket edebileceklerdir” dedi. 

Meclis üyelerimizin sorularını cevaplayan Halk Sigorta Ticari Alacak Sigorta Uzmanı Fehmi Gökhan Gürsoy, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ederek sunumunu tamamladı. 

Gönderi Yazarı