7 Haziran 2023

Kasaba Ekonomi Dergisi

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Kasaba Ekonomi Dergisi

ODAMIZDA TÜRK EXİMBANK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI


22.10.20109- İhracata destek amacıyla kurulmuş, resmi teşvik kurumu olan Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş., Ticaret Bakanlığı’ na bağlı olarak çalışmaktadır. 2019 Mart ayında faaliyetlerine başlamış olan Türk Eximbank Manisa Şubesi üyelerimize yönelik tanıtım amaçlı bir toplantı düzenledi.

Bu bilgilendirme toplantısında İhracatta Türk Eximbank’ ın önemi ve ihracata yönelik destek programları anlatıldı.

Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrınakdi kredi programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir.

İhracat Kredileri 3 Ana Başlık altında toplamaktadır.

Kısa Vadeli İhracat Kredileri 

Orta-Uzun Vadeli Krediler 

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler

Kısa vadeli ihracat kredileri şu şekildedir;

Reeskont Kredisi, ihracatçılarımızın ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını çok uygun maliyetlerle finanse ediyoruz. Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalarımız için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, T.C Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde, Bankamıza tanınan limit çerçevesinde kullandırılan TL/Döviz Kredisi programıdır.

Kobi İhracata Hazırlık Kredisi, ihracatçı KOBİ’ lerimizin ve ihracata yönelik mal üreten(sadece nihai üretici) imalatçı KOBİ’ lerimizin uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerini artırıyor, ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

İhracata Hazırlık Kredisi, ihracatçılarımızın uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerini artırıyor, ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu krediyi, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç, ihracatçılarımız ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçılarımıza kullandırabiliyoruz. 10.08.2017’den itibaren TL bazında Sevk Öncesi İhracat Kredisi ve İhracata Hazırlık Kredisi sadece KOBİ’lere kullandırılmaktadır.

Sevk Sonrası  Reeskont Kredisi, İhracatçı, imalatçı ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten imalatçıların sevk sonrası ihracatın finansmanı amacıyla vadeli satışlarından doğan ihracat alacaklarına ilişkin yabancı para üzerinden düzenlenen senet ve belgeler karşılığında Türk menşeli malların serbest dövizle, kesin olarak ihracından sonra ihracat alacaklarınızı iskonto ediyor, sevk sonrası dönemde finansman ihtiyacınızı karşılıyoruz.

Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi, Kredi, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)’nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılmaktadır.

Sevk Öncesi İhracat Kredisi, Sevk Öncesi İhracat Kredisi (SÖİK), ülkemiz ihracatına olan desteğimizi artırmak ve farklı kanallardan ihracatçı firmalarımıza ulaşabilmek için aracı bankalara vasıtasıyla kullandırıma sunmuş olduğumuz kredi programıdır.

Orta-Uzun Vadeli Krediler ise 4 ana başlık altında toplanıyor.

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi

Marka Kredisi

Özellikli İhracat Kredisi

Bir Diğer Kredi Programı olan Döviz Kazandırcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler:

Reeskont Kredisi, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Programı, Turizm Kredisi, Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi, Yurtdışı Fuar Katılım Kredisi, Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi 

Türk Eximbank’ ın ihracata destek olarak krediler dışında diğer hizmeti Sigorta İşlemleri’ dir.

Sigorta İşlemleri 3 ana başlık altında toplanmaktadır.

Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası 

Ticari ve Politik Risklere karşı tahsilat güvencesi 

Alıcı Firmalar ve ülkeler hakkında risk analizi 

Riskten arınmış alacakların iskonto edilmesi suretiyle finansman imkanı 

Yurtiçi Alacak Sigortası 

Spesifik İhracat Kredi Sigortası 

Gönderi Yazarı