24 Mart 2023

Kasaba Ekonomi Dergisi

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Kasaba Ekonomi Dergisi

Değer Kaybı Atamalarında ve Raporlamasında Dikkat Edilecek Hususlar ile Kullanıcı Kılavuzları

09.12.2020 / Sigorta Eksperleri Duyuruları

Değerli Meslektaşımız, Bilindiği üzere, Karayolları Motorlu Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları uyarınca Sigorta Eksperleri tarafından ayrıca bir değer kaybı raporu düzenlenmekte olup, Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “Zorunlu Sigortalarda, Müsteşarlık tarafından esasları belirlenecek eksper listesine kayıtlı eksperlerin iş kabulü zorunludur.“ hükmü yer almaktadır.​

Bununla birlikte
20.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan  “Karayolları Motorlu Araçlar
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair
Genel Şartlar” ınA.5. a)  Maddi Zararlar Teminatı: Hak sahibinin bu Genel Şartta
tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dâhil doğrudan malları
üzerindeki azalmadır. Değer kaybı talep edilmesi halinde tespiti, bu Genel Şart
ekinde yer alan esaslara göre Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nde kurulacak
sistem üzerinden sıra esasına göre atanan ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta
eksperleri tarafından yapılır hükmünü havidir.

Bu kapsamda Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde oluşturulan sistem
üzerinde çalışmalar ve güncellemeler devam etmekte olup, yakın gelecekte birçok
düzenleme hayata geçirilecektir.

Eksper ücretlerinin sistem üzerinden mutabakatı ve ödenmesi
nezdinde çalışmalar devam etmekte olup, konuya ilişkin bilahare bilgi
verilecektir.

Diğer yandan, Değer Kaybı atamalarında ve raporlamasında yaşanan
gecikme ve aksaklıklar sigortacılık sektörüne ve dahi en çok eksperlik
mesleğine zarar vermektedir. Sürecin ve atama sisteminin tam ve sağlıklı
işlemesi ruhsat sahibi her bir sigorta eksperinin asli görevidir.

Bu kapsamda, bir örneği ekte iletilen “Değer Kaybı Atamalarında
Dikkat Edilecek Hususlar ile Yazılan Değer Kaybı Raporunun SBM üzerinden
Kapanma Süreci ve SBM Kullanıcı İşlemleri Bilgi Güncellemeleri”
ne ilişkin
hazırlanan çalışmalarda belirtilen hususlara azami derecede dikkat edilmesi
gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi

Gönderi Yazarı