Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı

17.12.2020 / Genel Bilgilendirme

Taslak Yönetmelikle ilgili görüş ve önerilerinizin görüş işleme formuna işlenmek suretiyle en geç 06.01.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim.​

Taslak metne sağ taraftaki linkten ulaşılabilir.

Gönderi Yazarı

TOBB Duyurular