Güvence Denetimi Standardı 3410 Taslak Metni

Güvence Denetimi Standardı 3410 Taslak Metni

21.09.2020 / Genel Bilgilendirme

GDS 3410 Taslak metnine ilişkin görüşlerinizin 14.10.2020 tarihi mesai saati sonuna kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim.

Gönderi Yazarı

TOBB Duyurular