10 Aralık 2022

Kasaba Ekonomi Dergisi

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Kasaba Ekonomi Dergisi

“Kamu yönetiminde değişim kolay olmuyor, zaman ve sabır istiyor”

13.04.2021 / Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, TOBB ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara Şubesi işbirliğinde, kamu sektöründe yönetim kalitesini artırmak amacıyla, 13-14-15 Nisan tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek 21. Kamu Kalite Sempozyumu’nun açılış oturumuna katıldı. ​

Faik Yavuz burada yaptığı konuşmada, kamuda reform yapabilmek için sadece mevzuat değişikliklerinin yeterli gelmediğini, mevzuat değişikliği ile birlikte nitelikli insan kaynağına ve hizmet odaklı çalışma anlayışına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. 

Kamu yönetiminde değişimin kolay olmadığını, zaman ve sabır istediğini vurgulayan Yavuz, “Kamu yönetiminde değişimin bir diğer unsuru ise istişare ve ortak akıl. Değişim esnasında, değişimden etkilenecek kesimleri dinlemek, onlarla istişare etmek ve ihtiyaçları doğru analiz ederek, doğru politika ve stratejileri tasarlamak büyük önem kazanıyor. Bu noktada da TOBB gibi çatı kuruluşların ve Oda-Borsalar gibi meslek örgütlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. TOBB olarak gerek birçok kurul ve komisyonda, gerekse de strateji belgeleri ile eylem planlarının hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde kamu kurum ve kuruluşları ile yakından çalışıyoruz. Birçok farklı kanaldan kamu ile iletişim kuruyoruz. Geçmişten bu yana tecrübeler göstermiştir ki, politika tasarımı sürecinde kamu-özel sektör istişare mekanizması ne kadar güçlü olursa, ortaya çıkan politikalar o kadar etkili oluyor. İşte bu yüzden özellikle içinden geçtiğimiz bu zamanlarda, kamu-özel sektör istişaresine geçmişten çok daha fazla ihtiyacımız var. Etkin bir istişare ve tartışma ortamı geliştirdiğimiz sürece, kamuda sağlam bir kalite anlayışını oturtmuş olacağız” dedi. 

Kamu kalite sempozyumunun bu seneki temasının ‘geleceği şekillendirmek’ olduğunu belirten Faik Yavuz şöyle devam etti: “Geçmişten günümüze kalite çalışmalarına baktığımızda karşımıza çok önemli bir konu çıkıyor: Veri ve verinin analizi. Geleceği şekillendirmek veriyi analiz etmekten geçiyor. Müşterilerin memnuniyeti, çalışanlarımızın performansı, tedarik sisteminin sürdürülebilirliği gibi pek çok analizde verilere bakıyor, verdiğimiz kararlarda veriden faydalanmaya çalışıyoruz. Kamu tarafından sağlanan teşvik ve desteklerin etkilerini, etki analizleri ile ölçmek artık çok önemli hale geldi. Yapılan etki analizleri ile teşvik ve desteklerin aksayan yönlerini tespit edip, yeni bir tasarım yapmak mümkün hale geldi. Kamuda da bu yöndeki diğer çalışmaları ilgiyle takip ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirilen ve veri için bir çatı olarak faaliyet göstereceğine inandığımız çalışmalardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından gerçekleştirilen “Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi”. Bu belge ile birlikte kamuda ve özel sektörde veriden değer oluşturmasında farkındalığın artacağını ve burada çizilen stratejilerle verinin daha önemli gündem maddesi haline geleceğini düşünüyorum”.

Ticaret Bakanlığı’nın geliştirdiği Kolay İhracat Platformu’na da değinen Yavuz, “dış ticaret gerçekleştirilirken, gerek beyannameler, gerek lojistik evraklar, gerekse ticaretin doğasından kaynaklı birçok veri üretiliyor. Bu veriler toplu olarak incelendiğinde müthiş bir değer ortaya çıkıyor. Ticaret Bakanlığı’mız da buradaki fırsatı fark etti ve Kolay İhracat platformunu kurarak, KOBİ’lere pazar önerisi sunan Akıllı İhracat Robotu’nu özel sektörün kullanımına sundu. Akıllı İhracat robotu ile ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde edilen yüz binlerce satır veri anlık olarak işleniyor ve KOBİ’ye özel pazar önerisi haline getiriliyor” dedi.

Faik Yavuz, kamudaki küçük bir değişimin, diğer kesimleri çok daha büyük bir şekilde etkileyebildiğini, diğer kesimler için yol gösterici olduğunu söyledi.

Buradaki değişime bakarak diğer birçok paydaşın kendi değişimini planladığını ifade eden Yavuz, “Ancak, zaman ve sabır gerektiriyor. Tüm bunların yanı sıra insan kaynağına ihtiyaç duyuyor. Nitelikli insan kaynağı da yetmiyor, bu kaynağın birbiriyle ahenk içerisinde çalışması gerekiyor. Aslında kamuda kalitenin anahtarı ekip olarak hareket etmekten geçiyor. Ekip olarak hareket etmenin en önemli yolu ise iletişimi güçlendirmek. İşte bugün ve önümüzdeki 2 gün boyunca da kamuda yönetim kalitesini yükseltmek ve kurumsal mükemmelliğe ulaşmak için bilgi ve tecrübelerin paylaşılacağı Kamu Kalite Sempozyumunu düzenliyoruz. Bu sempozyumla tecrübenin yaygınlaşmasını, bilginin ise çoğalmasını hedefliyoruz” dedi.