Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)

28.08.2020 / Genel Bilgilendirme

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP), Yeraltı Maden İşletmelerine Yönelik Finansal Destek ve Rehberlik Programı Başvuruları başlamıştır.​

Avrupa Birliği
ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Madencilik
Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)
kapsamında hayata geçirilen 7.6 milyon Avro bütçeli Finansal Destek ve
Rehberlik Programı, seçilecek 70 kömür veya metal cevheri üreten yeraltı maden
işletmesine İSG profesyoneli görevlendirilmesi, tahlisiye eğitimleri ve İSG
Yönetim sistemi entegrasyonu için finansal destek verilmesini ve bu
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında önleyici yaklaşımlar
geliştirilerek sektör özelinde yaşanan kilit problemlere çözüm getirmeyi
hedeflemektedir.

Başvuru portalına;

https://misgep.org/ adresinde yer alan “FİNANSAL DESTEK VE REHBERLİK PROGRAMINA BAŞVUR” sekmesinden veya doğrudan https://misgepfinansaldestek.ailevecalisma.gov.tr/giris  adresinden ulaşılabilmektedir.

Gönderi Yazarı

TOBB Duyurular