Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmelik Taslağı

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmelik Taslağı

24.02.2021 / Genel Bilgilendirme

Taslak Yönetmelikle ilgili görüş ve önerilerinizin görüş bildirme formuna işlenmek suretiyle en geç 10.03.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim.

Gönderi Yazarı

TOBB Duyurular