Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

23.02.2021 / Genel Bilgilendirme

Taslak Yönetmelikle ilgili görüş ve önerilerinizin görüş bildirme formuna işlenmek suretiyle en geç 05.03.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim.​

Gönderi Yazarı

TOBB Duyurular