7 Aralık 2022

Kasaba Ekonomi Dergisi

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Kasaba Ekonomi Dergisi

Sigorta Ekspertiz Raporlarının düzenlenmesi hakkında duyuru

10.03.2021 / Sigorta Eksperleri Duyuruları

Değerli Meslektaşımız,
Malumlarınız olduğu üzere, Motorlu Araç Sigortalarında ekspertiz raporunun ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, rapor veri deseni ve şablonuna uygun olarak hazırlanması, hazırlanan raporların elektronik/mobil olarak imzalanması ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veri tabanına kaydedilmesi gerekmektedir.​

Diğer
yandan, İcra Komitemize intikal eden çeşitli dosyalarda ve yapılan denetimlerde
bazı ekspertiz raporlarının rapor veri deseni ve şablonuna uygun olarak
hazırlanmadığı, bazı raporların elektronik/mobil olarak imzalanmadığı ve
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veri tabanına kaydedilmediği tespit
edilmiştir.

Söz
konusu ihlalleri gerçekleştiren Sigorta Eksperlerine ilgili mevzuatta
belirtilen müeyyideler uygulanmakta, ayrıca, ihlalin sıklığı ve derecesine göre
gerekli durumlarda ilgili kamu otoritesine de bildirim yapılmaktadır.

Motorlu
araç sigortalarında veri şablonu 2011/16 sayılı Motorlu Araç Sigortalarında
Eksper Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Genelgede düzenlenmiştir.

Bununla
birlikte, sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat
sağlayan kişiler tarafından yapılan atamanın EKSİST üzerinden yapılması
 (Doğrudan gelen başvurular EKSİST’e yönlendirilmelidir) ve ekspertiz
raporunun EKSRAP üzerinden hazırlanması zorunludur.

Bilgilerinizi
ve gereğini rica ederiz. 

Saygılarımızla,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi