23 Mart 2023

Kasaba Ekonomi Dergisi

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Kasaba Ekonomi Dergisi

Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Ulusal Eylem Planı (STÜ-UEP) ve Yol Haritasının Hazırlanmasına Yönelik Mevcut Durum Çalışması Taslak Final Raporu

03.07.2020 / Genel Bilgilendirme

Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, en geç 13.07.2020 tarihi mesai saati sonunu kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim.​

Gönderi Yazarı