24 Mart 2023

Kasaba Ekonomi Dergisi

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Kasaba Ekonomi Dergisi

Taslak ÇED Yönetmeliğine Görüş Talebi

05.10.2020 / Genel Bilgilendirme

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağının “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri ile kurum/kuruluşunuzun görev ve sorumluluk alanları dahilinde incelenerek, görüş ve önerilerinizin görüş bildirme formuna işlenerek en geç 23.10.2020 tarihi mesai saati sonuna kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim.

Gönderi Yazarı