TÜRİB Ar-Ge merkezi oldu

TÜRİB Ar-Ge merkezi oldu

04.04.2021 / Ankara

Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın “TÜRİB Ar-Ge Merkezi” başvurusu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylandı.​

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) etkin ve
uluslararası standartta Borsacılık hizmetlerini hedefleyen misyon ve vizyonu
doğrultusunda önemli bir başarıyı daha gerçekleştirdi. Geliştirmekte olduğu teknolojik
altyapı ve yazılım mimarisi çalışmalarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan
Ar-Ge Merkezi onayı aldı.

TÜRİB, 28/02/2008 tarihli ve 5746 sayılı “Araştırma,
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”
çerçevesinde “Ar-Ge Merkezi” belgesinin verilebilmesi için 18 Ocak 2021
tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

Ar-Ge Merkezi başvurusu 23 Mart 2021 tarihinde
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantı ile karara bağlandı
ve TÜRİB Ar-Ge Merkezi haline geldi.

TÜRİB bünyesinde Bilgi Teknolojileri Birimi
içerisinde yer alan 382 metrekare alanda 6 proje ve 26 personeli içeren TÜRİB
Ar-Ge Merkezi, finans ve yazılım teknolojileri alanlarında yenilikçi ve
yüksek teknolojili ürünler üreterek tarım sektörünün etkinliğini ve verimini
artırmayı, tarım borsacılığı ekosisteminin sorunlarına yönelik kapsayıcı ve
yenilikçi çözümler sunmayı, bunların ticarileştirilmesi için çalışmayı ve
nitelikli insan kaynağının istihdamına imkân sağlamayı hedefliyor.

TÜRİB, Ar-Ge Merkezi olarak yürütmekte olduğu
projelerin kapsamlarına uygun olarak akademik işbirlikleri geliştirecek ve
Ar-Ge niteliği olan projeler için ulusal ve uluslararası fonlara başvuracak.

TÜRİB, tarım sektörünün FinTech Merkezi
olarak paydaşlarının Ar-Ge çözümleyicisi olmayı, Tarım 4.0 ve dijital dönüşüm
kapsamında ortak bilişim alanı oluşturmayı hedefliyor. Ar-Ge merkezi olarak
sağlanan destek ve teşvikler sayesinde hem ürün ihtisas borsacılığına hem de
Türkiye’nin Ar-Ge ekosistemine katkıda bulunulacak.

Gönderi Yazarı

TOBB Haberler