Perakendecilik Meclisi tam kapanmadan umutlu

Perakendecilik Meclisi tam kapanmadan umutlu

30.04.2021 / 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Perakendecilik Meclisi Toplantısı, Meclisten Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay’ın ve TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş’ın katılımı ile Meclis Başkanı Alp Önder Özpamukçu başkanlığında, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Aslı Özsür ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sanem Yumurtacı’nın katkıları, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin büyük ilgisi ve katılımı ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. ​

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, tam kapanmayla ilgili sektörden gelen talep ve önerilerin TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından üst Makamlara iletildiğinin bilgisini verdi.

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş ise, sektör için önem arz eden Kısa Çalışma Ödeneğinin devamı, kiralarda stopaj indirimi ve vergi/SGK ötelemeleri konularının ilgili Kurumlar nezdinde takibinin sağlandığını söyledi.

Meclis Başkanı Alp Önder Özpamukçu, en son yapılan toplantıdan bugüne yaşanan gelişmeler hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunarak alınan tam kapanma kararından umutlu olduklarını, bayram sonrasında azalması öngörülen vakalarla birlikte yaz mevsiminin sektör için yeniden kazanılabileceğini vurguladı.

İşletmelerin banka borçlarına yönelik yeni bir kredi yapılandırılması düzenlemesine gidilmesi, SGK prim ve vergi borcu ödemelerinin yeniden yapılandırma taksitleri de dahil olacak şekilde ödemelerinin ertelenmesi taleplerinin devam ettiğini söyleyen Meclis Üyeleri, restoranlardaki Haziran ayında bitecek olan %8’den %1’e indirilmiş KDV oranının yıl sonuna kadar uzatılmasının sektöre katkı sağlayacağını ortak kanı olarak belirttiler.

Ayrıca toplantıda Genelgeyle kapatılan işletmelerin, kapalı kaldıkları dönem boyunca kira ödemelerinden muaf tutulmaları,  açık olan işletmelerde ise ciro kayıpları sebebiyle ilgili dönem boyunca ciro düşüşü kadar kira indirimi sağlanması konusunda görüş birliğine varıldı.

İthalatta riske dayalı uygulamalardan kaynaklı süre ve maliyet kaybına değinen Üyeler, TAREKS uygulamasında yaşanılan sıkıntıları ele alarak, ithalatta vergi hakkaniyeti ve maliyet belirsizliklerinin oluşmasını değerlendirdi. Posta yolu ile yapılan ve ithalatçı firmalar tarafından yapılan ithalatlardaki uygulama ve vergi farklılıklarına da değinene sektör temsilcileri, kayıt belgesi uygulamasındaki öngörülemez maliyetlerin nasıl ortadan kaldırılabileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Pandemi nedeniyle ithalat vergilendirmelerinde geçici süreli fahiş navlun fiyatları uygulandığını söyleyen Meclis Üyeleri, geçici ve kısa bir süreliğine navlun fiyatlarının CİF fiyat değil FOB bedel üzerinden alınma taleplerini ilettiler.

Yazarkasa-pos entegrasyonu sonrasında ortaya çıkan ek maliyetleri değerlendirildiği toplantıda, kağıt maliyetlerinin ortadan kalkması için işyeri ve müşteri nüshalarının tek olması gerektiğini dile getirildi.

Gündem maddeleriyle ilgili olarak toplantıya davet edilen, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Aslı Özsür ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sanem Yumurtacı ise Üyelerden gelen soruları yanıtladı. Ayrıca kurulacak bir komite ile de bahse konuların üzerinden geçmek için Bakanlık yetkilileriyle bir araya gelinmesi karara bağlandı.

Gönderi Yazarı

TOBB Haberler