1 Haziran 2023

Kasaba Ekonomi Dergisi

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Kasaba Ekonomi Dergisi

İçecek Sanayi Meclisi, sektörün gündemini değerlendirdi

06.05.2021 / Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İçecek Sanayi Meclisi; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay’ın katılımı ve İçecek Sanayi Meclis Başkanı Ozan Diren başkanlığında, sektör temsilcilerinin katılımıyla sektörün gündemindeki konuları görüşmek üzere video konferans yoluyla bir araya geldi.​

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay yaptığı açılış konuşmasında; tüm
sektör meclislerinin TOBB yapısındaki önemini vurgulayarak meclislerin tespit
ettikleri sorunların ve çözüm önerilerinin düzenli olarak ilgili Bakanlıklar ve
kurumlar nezdinde sunularak süreçlere katma değer sağlandığını dile getirdi.

Açılış konuşmasını takiben TOBB İçecek Sanayi Meclisi Başkanı Ozan
Diren, gündemin ilk maddesi olarak Meclis üyesi kategori temsilcileri ile
yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdi. Meclisin kapsayıcı yapısını
güçlendirmek adına MASUDER – Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği’nin de
Meclise üye olarak katılımından duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıda çalışma izin görev belgesi formu, yerli üretim alkollü
içeceklerin fuarlarda tanıtımı hakkında düzenlemelerin iyileştirilmesi ve
yeniden kullanılabilir ambalajların depozite uygulamaları ile ilgili yaşanılan
sorunlar ele alınarak istişarelerde bulunuldu ve yol haritaları belirlendi.
Sektörün gelecek stratejisini belirlemek ve Meclisin çalışma alanları ile yol
haritasını somutlaştırmak üzere Meclis Sektör Raporu ve Strateji Belgesinin
hazırlanmasının önemi tüm katılımcılar tarafından kabul gördü.

İçecek sanayinin temel taşı ham madde temini hususunda elzem bir çözüm
olarak gündemde yer alan ve TBMM Tarım Komisyonu tarafından çalışmaları
yürütülen Sözleşmeli Tarım Yasa Teklifinin ivedilikle sonuçlandırılması
beklentisi dile getirildi.

İtalyan Gümrük İdaresi tarafından Türkiye’nin de içinde bulunduğu dokuz
ülkeden organik ürün numunesi talep edilmeye başlanması ile konsantre
ihracatında yaşanacak sıkıntılar ifade edildi.

Gönderi Yazarı