2 Ekim 2022

Kasaba Ekonomi Dergisi

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Kasaba Ekonomi Dergisi

Mısır’da İthalatta Akreditif Kullanımı Zorunluluğu

Kahire Ticaret Müşavirliğinden alınan bir bilgiye atfen, Mısır Merkez Bankasının 13 Şubat 2022 tarihinde yayımladığı bir Karar kapsamında, Mart ayının başlangıcından itibaren ithalatta vesaik mukabilinin ödeme yöntemi olarak kullanılmayacağı, bunun yerine akreditifin kabul edileceği belirtilmiştir.