İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/27)

Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. firması tarafından yapılan ve Gedik Kaynak Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Meksan Spark Kaynak Telleri Metal Makine Elektrik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. firmaları tarafından desteklenen başvuruya istinaden Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli “adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)” tanımlı 8311.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “özlü kaynak telleri” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Gönderi Yazarı

TOBB Duyurular