İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (1) sayılı listede yer alan ‘’8. FASIL’’ başlıklı tabloda bulunan eşyaya ilişkin satırlarda ve dipnotlarda değişiklik yapılmıştır.

Gönderi Yazarı

TOBB Duyurular