İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

24/12/2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)’in EK 1’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesine 1605.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu eşya satırından sonra gelmek üzere yeni bir satır eklenmiştir.

Gönderi Yazarı

TOBB Duyurular