İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

31/12/2020 tarihli 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Karara ilişi Ek-1 sayılı tablonun, bu Kararın eki listede gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) belirtilen eşyaya ilişkin satırlar değiştirilmiştir.

Gönderi Yazarı

TOBB Duyurular