EFSD+/TYP Mekanizması Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Birliği Başkanlığının katılımlarıyla “Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Fonu (EFSD+) için Proje Havuzu Oluşturma ve Teknik Kapasite Geliştirme” Projesi; “Karbonsuzlaşma ve Enerji” ve “Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi” başlıklı odak grup toplantısı hibrit formatta TOBB İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirildi.

Gönderi Yazarı

TOBB Haberler