26.04.2024 / Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek Türkiye’nin ilk “Kreatif Ekonomi Zirvesi” TOBB İkiz Kuleler ’de başladı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu zirvenin, kamu desteklerinin sektöre daha etkin duyurulmasına ve potansiyel işbirliklerinin geliştirilmesine imkân tanıyacağını söyledi.​

Kreatif endüstrilerin girdisinin yenilikçilik, çıktısının da
fikri haklar olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, hızla gelişen teknoloji ve
yapay zekanın sektöre önemli fırsatlar sunmaya başladığını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, devletin, sektördeki potansiyeli
desteklemesini de önemli bulduğunu söyleyerek “Özellikle dizi ve sinema
sektörlerinde, devletin öncülük ettiği ve desteklediği projeler çok başarılı
oldu. Türkiye’de üretilen diziler Yeni Zelanda’dan Brezilya’ya kadar 150
ülkede, 500 milyona yakın bir nüfus tarafından izleniyor. Dizi ve filmlerimiz,
dünyanın en büyük platformlarında rahatlıkla kendine yer buluyor.”
değerlendirmesinde bulundu.

Kreatif endüstrilerin sadece dizi ve film sektöründen ibaret
olmadığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, diğer 15 alt sektörün de aynı önemle
dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, bu endüstrinin alt sektörlerinin tamamına
devlet desteklerini yönlendirip, sektörün ürettiği katma değerin artırılmasının
önemli olduğunu aktararak “Küresel ekonomide çevreyi kirletmeyen ve katma
değerli ürünler üretmeyi sağlayan, fikri mülkiyet, telif, patent gibi
unsurların önemi de her geçen gün artıyor. Dünya genelinde sektörün toplam
büyüklüğü 2 trilyon doları geçiyor. Türkiye kreatif endüstriler sektörü ise
büyüklük olarak gelişmekte olan ülkeler arasında 8’inci sırada yer
alıyor.” ifadelerini kullandı.

Kreatif endüstrilerin hacmini artırmak için kamu kurumları
ve özel sektörün uyumlu çalışmasının önemine de işaret eden Hisarcıklıoğlu,
şöyle konuştu:

“Bu amaçla, Kreatif Endüstriler Sektör Meclisi’miz,
kamu ile özel sektör arasında köprü vazifesi görüyor. Meclisimiz, sektörümüzün
hak ve hukukunu her ortamda dile getirerek birçok konunun kamu kurumlarımız
nezdinde gündeme alınmasını sağladı. TOBB olarak bizler Kreatif endüstriler
sektörünün her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda devletin tanıtım
çabalarında kreatif endüstrilere daha fazla yer vermesini çok önemsiyorum.
Özellikle dijital iletişim kanallarıyla, dünya geneline yayılan içerik
ekonomisinin lideri olmak için eğitim ve destek programlarına
odaklanmalıyız.”

– Sanayi ve Teknoloji
Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu ise,
kreatif endüstrilerin, diğer ekonomik faaliyet alanlarında oluşturduğu katma
değer potansiyeli ile hem dünya ekonomileri hem de ülke açısından önemli bir
noktada yer aldığını söyledi.

Coştu, Türkiye’de son 20 yılda Teknopark sayısını 100’ün
üzerine taşıdıklarını dile getirerek “Buralardaki 10 binden fazla firmamız
içinde yaklaşık 900 firmamız, kreatif endüstrilerin farklı alanlarında faaliyet
yürütüyor. Sektörde 900’den fazla firmaya yürüttükleri projelerde sigorta
priminden hibe desteklerine kadar birçok unsurla katkı sağlamaya çalışıyoruz.
Hem teknoparklarda hem de tasarım merkezlerinde bugüne kadar kreatif
endüstriler ekosistemine 38 milyar liradan fazla kaynak sunduk.” dedi.

Teknolojinin sadece kullanıcısı değil, aynı zamanda
üreticisi olmanın da önemine işaret eden Coştu, Türkiye’nin teknoloji
geliştirme noktasında kapasitesini, yetkinliğini ve başarılarını ispat etmiş
bir ülke olduğunu vurguladı.

Coştu, Bakanlık olarak hem yapay zeka uygulamalarının hem de
Türkçe büyük dil modellerinin geliştirilmesinde kreatif endüstri ekosistemini
desteklemeye hazır olduklarını aktardı.

– Ticaret Bakan
Yardımcısı Volkan Ağar

 

Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar da dünyada kreatif
endüstrilerin fikri mülkiyeti yoğun, ekonomik katma değeri yüksek, geniş çapta
gelir ve istihdam yaratabilen büyük bir ekonomik üretkenlik alanı haline
geldiğini kaydetti.

Türkiye’deki kreatif endüstrilerin, ülkenin mal ve
ihracatına yüksek katma değer sağladığını ifade eden Ağar, sektörün bu yönüyle “yeni nesil ihracat” vizyonuna ciddi katkıda bulunduğunu belirtti.

Ağar, Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma
Konferansı (UNCTAD) tarafından yayımlanan sektör raporuna işaret ederek şöyle
devam etti:

“Rapora göre, 2020 yılında küresel kreatif ürün
ihracatının toplam mal ihracatı içinde yüzde 3 pay ile 524 milyar dolara,
küresel kreatif hizmet ihracatının ise toplam hizmet ihracatı içinde yüzde 21
pay ile 1,1 trilyon dolara ulaştığını görüyoruz. Kreatif mal ihracatı açısından
değerlendirildiğinde 2020 yılında Türkiye’nin ihracatı, dünya kreatif ürün
ihracatı içerisinde yüzde 1,8 pay ile 9,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
2023 yılında ise ülkemizin kreatif ürün ihracatı 14,9 milyar dolar seviyesinde
oldu.”

Sektörün hizmet ihracatında geldiği noktaya ilişkin de bilgi
veren Bakan Yardımcısı Ağar, “Dizi, sinema filmi, animasyon, belgesel ve
program formatı türlerindeki yapımlarımız, küresel çapta Amerika Birleşik
Devletleri’nden sonra rakip ülkelerimiz konumunda olan Güney Kore, Hindistan,
Brezilya gibi ülkelerin yapımları ile yarışarak son 20 yılda küresel pazarda
dikkati çekici bir konuma yükseldi. 2012 yılında 39 ülkeye yaklaşık 70 yapım
ihracat edebilen ülkemiz, bugün yılda ortalama 1500’ü aşkın geniş bir içerik
yelpazesi ile Orta Doğu’dan Latin Amerika’ya, Güneydoğu Asya’dan Afrika’ya,
Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya çok farklı coğrafyalarda 150’den fazla ülkede 800
milyonu aşkın izleyiciyle yapımlarını buluşturmaktadır.” diye konuştu.

– TOBB Türkiye
Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame

 

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame
de sektörün yüz binlerce insanın iş kapısı olduğuna ve odak noktasını gençlerin
oluşturduğuna dikkati çekti.

Zirvede, kreatif endüstrilerin ekonomik etkileri, devlet destekleri,
yapay zeka, inovasyon, ihracat odaklı ticaret ve Türkiye’nin bu alandaki hakim
rolü gibi çeşitli konularda paneller düzenlenecek.