12.12.2023 / Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Odaları Konsey Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve konsey üyelerinin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi.​

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantının açılışında
yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin bölgede yaşanan savaşlara ve dünya
ekonomilerindeki yavaşlamaya rağmen bu yılı yüzde 5 civarında büyümeyle
kapatacağını söyledi.

Özel sektörün dinamik yapısı sayesinde, ortaya çıkan yeni
koşullara hızla adapte olabildiklerini bildiren Hisarcıklıoğlu, “Bu sayede
sanayi üretimini, ticaret hacmini, yatırım harcamalarını, istihdamı ve ihracatı
artırmaya devam ediyoruz. Elbette sıkıntılar da var. Bunları da oda
başkanlarımızla birlikte takip ediyor ve ilgili makamlara iletiyoruz. Özellikle
girdi maliyetlerinin artması nedeniyle, ihracatta en güçlü olduğumuz tekstil ve
konfeksiyon başta olmak üzere rakiplerimize göre bir dizi dezavantaj
yaşıyoruz.” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği’nin Hindistan ile serbest
ticaret anlaşmasında (STA) mutabakata varmasının ve Güney Amerika ile yeni bir
STA’ya hazırlanmasının, AB pazarındaki riskleri artırdığına dikkati çekti.

Finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve faizlerin
yükselmesinin sanayicileri olumsuz etkilediğini aktaran Hisarcıklıoğlu, “18
sene sonra yeniden yürürlüğe girmesi planlanan enflasyon düzeltmesi
uygulamasının, özellikle stokları ve yatırımları yüksek olup, dış kaynakla
çalışan şirketlerin vergi yükünü artıracağından endişe ediliyor. Gelir vergisi
dilimleri yukarıya doğru güncellenerek, çalışanların alım gücü artırılmalı.
Çalışma mevzuatımız, maalesef bir türlü reform yapılamayan ve hatta daha da
kötüye giden tek alan.” dedi.

– “Buraya yapılacak yatırımlar desteklenmeli”

Hisarcıklıoğlu, OECD katılık endeksine göre en katı iş gücü
piyasasının artık Türkiye’de olduğuna işaret ederek, “Yüksek istihdam
maliyetlerinin yanı sıra, belli mesleklerin zorunlu istihdamı gibi
uygulamalarla, adeta istihdamı cezalandırıyoruz. Bu yaklaşımı ve mevzuatı da
değiştirmeliyiz. Ülkemizin önemli bir kısmında deprem riski bulunuyor. Bu
riskin sanayimiz üzerindeki etkisini azaltabilmek için, Orta Anadolu-Doğu
Akdeniz hattında yeni bir sanayi havzası belirlemeliyiz.” ifadesini
kullandı.

Bir master planla bu işin kanuni çerçevesinin düzenlemesini
talep eden Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Altyapı ve lojistik bağlantılarını hazırlamalı,
yenilikçi ve uzun vadeli finansman modelleriyle buraya yapılacak yatırımlara
destek vermeliyiz. Böylelikle hem sanayimizin en çok yoğunlaştığı hem
Marmara’daki riski azaltabilir, hem de Marmara’da yüksek teknoloji yatırımlar
için alan açarak, Marmara Bölgesi’ne yeni ve daha yüksek katma değerli bir
sanayi vizyonu kazandırabiliriz.”

Hisarcıklıoğlu, Orta Vadeli Program’da üretimin, istihdamın
ve ihracata dayalı büyümenin desteklenmesini çok önemli gördüklerini
belirterek, “Piyasa koşullarının normalleşmesi amacıyla ekonomi
yönetiminin kararlı duruşunu, istikrar vurgusunu ve rasyonel politikalara
dönüşünü de umut verici buluyoruz.” ifadesini kullandı.

Başlatılan yeşil sanayi ve yeşil OSB ile tekno-girişim
destekleri gibi vizyoner adımları, sanayinin dönüşümü açısından değerli
gördüklerini bildiren Hisarcıklıoğlu, “Yaşadığımız koşullar güç olsa da bu
dönemeci hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz.” dedi.

– Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Kovid-19
salgını, jeopolitik krizler, küresel ekonomik durgunluk ve ticaret savaşlarının
küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesine neden olduğunu söyledi.

Küresel ekonomide yaşanan fırtınalara rağmen yatırımlarında
hız kesmeyen sanayicilerle Türkiye’nin son 13 yıl boyunca büyümesini kesintisiz
sürdürdüğünü vurgulayan Kacır, şu değerlendirmede bulundu: “254 milyar
dolarlık ihracat hacmine ulaşan, genç ve dinamik nüfusuyla, lojistik
bağlantılarıyla, AR-GE ve inovasyon altyapısıyla katma değerli üretimde öncü,
bölgesinin parlayan yıldızı ve küresel üretim üssü Türkiye’den söz ediyoruz.
Geldiğimiz noktada, insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numarayız.
Türkiye, kendi eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara
araçlarını, uydularını geliştirip, üretebilen ülkelerden biri.”

Kacır, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını, doğuştan elektrikli
yerli ve milli otomobil Togg ile taçlandırdıklarını hatırlatarak, Togg’un, aynı
zamanda yeni nesil sanayi politikalarının somut örneği olduğunu kaydetti.

Kacır, Dünya Bankası ile 450 milyon dolar bütçeli, “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi”ni devreye aldıklarını anımsatarak,
projenin TÜBİTAK’a ayrılan 175 milyon dolarlık kısmıyla yeşil üretimi, kaynak
verimliliği odaklı AR-GE ve yenilikçilik çalışmaları yapan firmaları, aynı
zamanda özel sektör öncülüğünde gerçekleştirilecek işbirliklerini
destekleyeceklerini anlattı.

– TOBB Sanayi Odaları
Konsey Başkanı Erdal Bahçıvan

TOBB Sanayi Odaları Konsey Başkanı Erdal Bahçıvan da
konuşmasında Türkiye’nin büyük hedefleri olan bir ülke olduğunu belirterek,
ihracat ve üretimdeki artışın sadece iş dünyasının değil, bu ülkede yaşayan
herkesin ortak dileği olduğunu söyledi. Türkiye olarak dönüşüme uyum sağlamak
ve uzun vadeli planlarla yapılanmaları dizayn edebilmek için farklı ve güçlü
yatırımlara ihtiyaç bulunduğunun altını çizen Bahçıvan, “Biz katma değer
yaratacak nitelikli istihdam oluşturacak alanlara yoğunlaşmalıyız” dedi.

Mevcut ihracat olgusu ve teknolojileri ile arzu edilen yere
gelmekteki güçlüklerden bahseden Erdal Bahçıvan, yüksek teknolojili ve katma
değerli üretime odaklanılmasını istedi. Konuşmasında sanayinin öncelikli
sorunlarına ve çözüm önerilerine değinen Bahçıvan, ihracat için finansmanın
teminine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.  Erdal Bahçıvan deprem riski nedeniyle
İstanbul’dan sanayiinin taşınması konusuna da değinerek, bu konu için öncelikle
bir yol haritası oluşturulmasının şart olduğunu söyledi ve sanayicilere bununla
ilgili teşvik sağlanması talebinde bulundu.